NYHETER|PROJEKT|INFO|KARRIÄR
KAMINSKY ARKITEKTUR VILL RITA BYGGNADER SOM GÖR MÄNNISKOR LYCKLIGA OCH HAR ETT MINIMALT EKOLOGISKT FOTAVTRYCK.
Vi har byggt upp vår expertis genom vår passion för hållbarhet och erfarenhet från genomförda projekt. Vi är erkända för vår starka positionering inom hållbarhetsfrågor, där vi är en aktiv röst i samtidsdebatten. Allt för länge har arkitektur har setts som en yta, dekorationer som kan läggas till i slutet av en process, istället för att se den som ett kraftfullt verktyg som kan förbättra vår värld. Vi har uppfört byggnader som certifierats i tex
BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och Svanen. På kontoret finns även certifierade passivhusexperter som arbetat med certifierade Plusenergi- och Passivhus. Vi arbetar även med flera träbyggnadsprojekt och erbjuder expertis inom cirkulärt byggande samt hållbar stadsplanering. Vi är partners i flera forskningsprojekt, bla ccbuild.se och Renobuild. I vårt arbete utgår vi från Agenda 2030 som består av 17 globala mål för hållbar utveckling.

Tjänster:

ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE

I snart 15 år har vi ritat energieffektiva byggnader. Vi har tagit fram en egen arbetsmetodik som gör att vi redan i skisskedet sätter ramarna:

 • Volymfaktor och fönsteratio som erfarenhetsvärden i skissprocessen
 • Egna effekt- och energiberäkningar Energihuskalkyl eller PHPP i tidiga skeden
 • Erfarenhet från både lågenergi-, passiv-, och plusenergihus
 • Tre certifierade passivhusexperter anställda

Referens: Kollaskolan

Läs mer

Referens: Kvillebäcken

Läs mer

Referens: ETC Typhus

Läs mer

Stäng

CIRKULÄRT BYGGANDE

Med ett flertal pågående projekt ligger vi i framkant i Sverige inom cirkulärt byggande både när det handlar om byggnadsdelar som inredning:

 • Vi utför inventeringar
 • Kontaktnät för försäljning, lagring och inköp
 • Upparbetade manualer och processer
 • Kunskap om hållbara och giftfria materialval samt resurseffektivitet (minska spill mm)
 • Design for deconstruction
 • Gestaltning av attraktiva miljöer med återbrukade produkter
 • Partners i Centrum för Cirkulärt byggande
 • Kan utföra LCA för att jämföra olika materials miljöpåverkan

Referens: Garveriet

Läs mer

Referens: Equmeniakyrkan i Floda

Läs mer

Referens: Älvporten

Läs mer

Stäng

Miljöcertifiering av byggnader

Genom att från början identifiera nyckelfrågor för respektive certifiering blir processen smidigare. Vi tar med oss erfarenhet från projekt certifierade med:

 • BREEAM
 • LEED
 • Miljöbyggnad
 • Svanen
 • Passivhus
 • (PHI)
 • Plusenergihus (FEBY)
 • Grön Flagg

Referens: ETC Typhus

Läs mer

Referens: Kvillebäcken

Läs mer

Referens: Irstaskolan

Läs mer

Stäng

Träbyggnation

Vi har färdigställt en mängd byggnader med olika typer av träkonstruktion, från småhusområden och flerbostadshus till hotell och kyrkor:

 • KL-trä och träregelstomme
 • Rumsmoduler, väggelement och platsbyggda lösningar
 • Bostadshus och offentliga lokaler
 • Nätverk med erfarna träbyggandskonstruktörer

 

Referens: Öijared

Läs mer

Referens: ETC Kumla ekoby

Läs mer

Referens: ETC Typhus

Läs mer

Stäng

Hålllbar stadsutveckling

I planprocessen hjälper vi er i dialogen med kommun och andra intressenter. Hållbarhet är centralt och inkluderar både ekonomi, ekologi och sociala aspekter:

 • Delaktiga i tre bomässor; Bo01, Vallastaden samt H+
 • Vinster i flera internationella stadsplanetävlingar i Norge, Island och Sverige
 • Arrangera dialogprocesser
 • GIS – Analys
 • Social konsekvensanalys
 • Barnkonsekvensanalys

Referens: Flensborgarhöfn

Läs mer

Referens: Kjøpmannsgata

Läs mer

Referens: Hamnen i Simrishamn

Läs mer

Stäng

Social Hållbarhet

Vi kan bidra till attskapa goda offentliga miljöer och schyssta villkor för producenter och entreprenörer. Som initiativtagare till KAN Connect driver vi vår bransch till större socialt ansvarstagande:

 • Pro Bono samarbeten med NGOs såsom Naturskyddsföreningen, Reningsborg, Hyresgästföreningen,Studiefrämjandet, Holma folkhögskola, KAN Connect mfl
 • Arrangera dialogprocesser
 • Erfarenhet från upphandling av byggdelar med stöd av ISO 26000 för social hållbarhet

Referens: Equmeniakyrkan i Floda

Läs mer

Stäng

Klimatberäkningar

Vi utför klimatberäkningar i tidiga och sena skeden för att redovisa eller jämföra byggnaders eller byggnadsdelars miljöpåverkan.

 • Vi använder oss av programvaran One Click LCA
 • Vi kan utföra klimatberäkningar som uppfyller de krav Riksdagen har beslutat attinföra från januari 2022,gällande klimatdeklarationer vid uppförande av nya byggnader.

Stäng

Forskning och innovation

Vi deltar i en rad forskningsprojekt och nätverk som främjar miljövänligt byggande då vi tycker det är viktigt att ta del av och sprida kunskap eftersom ensam inte är stark – omställning till ett mer hållbart samhälle måste ske tillsammans. För närvarande fokuserar vi bland annat på Centrum för cirkulärt byggande (CC-Build), Återbruk Väst och Renobuild, men är alltid öppna för nya idéer och samarbeten.

Centrum för cirkulärt byggande (CC-Build)

Sweden Green Building Council

Renobuild

“Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”

Referens: Dags att bygga och riva cirkulärt!

Läs mer

Stäng

Kaminsky Arkitektur HQ

Man får ingen andra chans att göra ett första intryck, och vårt eget kontor speglar hur vi tänker och agerar som arkitekter.

Vi arbetar enligt Naturskyddsföreningens guide till det miljövänliga kontoret i vårt interna hållbarhetsarbete, vilket bland annat innebär:

 • Vi väljer alltid vegetariskt och närproducerat
 • Vi har återbrukad kontorsinredning
 • Vi har slutat att resa med flyg när vi åker på exempelvis studieresor.

Referens: Kaminsky Arkitektur HQ

Läs mer

Stäng