NYHETER|PROJEKT|INFO|KARRIÄR
VI VILL RITA BYGGNADER SOM GÖR MÄNNISKOR LYCKLIGA OCHHAR ETT MINIMALT EKOLOGISKT FOTAVTRYCK.
Vi har bygg tupp vår expertis genom vår passion för hållbarhet och erfarenhet från genomförda projekt. Vi är erkända för vår starka positionering inom hållbarhetsfrågor, där vi är en aktiv röst i samtidsdebatten. Allt för länge har arkitektur har setts som en yta, dekorationer som kan läggas till i slutet av en process, istället för att se den som ett kraftfullt verktyg som kan förbättra vår värld.
Vi har uppfört byggnader som certifierats i tex BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och Svanen. På kontoret finns även certifierade passivhusexperter som arbetat med certifierade Plusenergi- och Passivhus. Vi arbetar även med flera träbyggnadsprojekt och erbjuder expertis inom cirkulärt byggande samt hållbar stadsplanering. Vi är partners i flera forskningsprojekt, bla ccbuild.se och Renobuild.

Läs mer