KAMINSKY ARKITEKTUR VILL RITA BYGGNADER SOM GÖR MÄNNISKOR LYCKLIGA OCH HAR ETT MINIMALT EKOLOGISKT FOTAVTRYCK.

Vi är erkända för vår starka positionering inom hållbarhetsfrågor, där vi är en aktiv röst i samtidsdebatten. Allt för länge har arkitektur har setts som en yta, dekorationer som kan läggas till i slutet av en process, istället för att se den som ett kraftfullt verktyg som kan förbättra vår värld. Vi har byggt upp vår expertis genom passionerad drivkraft och erfarenhet från genomförda projekt. Vi har uppfört byggnader som certifierats i bl.a. BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och Svanen.
På kontoret finns flera certifierade passivhusexperter som färdigställt med certifierade Plusenergi- och Passivhus. Vi arbetar även med flera träbyggnadsprojekt och erbjuder expertis inom cirkulärt byggande, klimatberäkningar samt hållbar stadsplanering. Vi är partners i flera forskningsprojekt, bla ccbuild.se och Renobuild. I vårt arbete utgår vi från Agenda 2030 som består av 17 globala mål för hållbar utveckling.

Tjänster:

ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE

I snart 15 år har vi ritat energieffektiva byggnader. Vi har tagit fram en egen arbetsmetodik som gör att vi redan i skisskedet sätter ramarna:

 • Volymfaktor och fönsteratio som erfarenhetsvärden i skissprocessen
 • Egna effekt- och energiberäkningar Energihuskalkyl eller PHPP i tidiga skeden
 • Erfarenhet från både lågenergi-, passiv-, och plusenergihus
 • Tre certifierade passivhusexperter anställda

Referens: Kollaskolan
Läs mer

Referens: Kvillebäcken
Läs mer

Referens: ETC Typhus
Läs mer

Stäng

CIRKULÄRT BYGGANDE

Med ett flertal pågående projekt ligger vi i framkant i Sverige inom cirkulärt byggande både när det handlar om byggnadsdelar som inredning:

 • Vi utför inventeringar
 • Kontaktnät för försäljning, lagring och inköp
 • Upparbetade manualer och processer
 • Kunskap om hållbara och giftfria materialval samt resurseffektivitet (minska spill mm)
 • Design for deconstruction
 • Gestaltning av attraktiva miljöer med återbrukade produkter
 • Kan utföra LCA för att jämföra olika materials miljöpåverkan
 • Partners i Centrum för Cirkulärt byggande

Referens: Garveriet
Läs mer

Referens: Älvporten
Läs mer

Referens: Renovering Naturskyddsföreningen
Läs mer

Stäng

Miljöcertifiering av byggnader

Genom att från början identifiera nyckelfrågor för respektive certifiering blir processen smidigare. Vi tar med oss erfarenhet från projekt certifierade med:

 • BREEAM
 • LEED
 • Miljöbyggnad
 • Svanen
 • Passivhus (PHI)
 • Plusenergihus (FEBY)
 • Grön Flagg

Referens: Kvillebäcken
Läs mer

Referens: Den lilla skalan i den stora skolan
Läs mer

Referens: Älvporten
Läs mer

Stäng

Träbyggnation

Vi har färdigställt en mängd byggnader med olika typer av träkonstruktion, från småhusområden och flerbostadshus till hotell och kyrkor:

 • KL-trä och träregelstomme
 • Rumsmoduler, väggelement och platsbyggda lösningar
 • Bostadshus och offentliga lokaler
 • Nätverk med erfarna träbyggandskonstruktörer

 

Referens: Öijared
Läs mer

Referens: ETC Kumla ekoby
Läs mer

Referens: ETC Hyreshus, Öster Mälarstrand
Läs mer

Stäng

Hållbar stadsutveckling

I planprocessen hjälper vi er i dialogen med kommun och andra intressenter. Hållbarhet är centralt och inkluderar både ekonomi, ekologi och sociala aspekter:

 • Delaktiga i tre bomässor; Bo01, Vallastaden samt H+
 • Vinster i flera internationella stadsplanetävlingar i Norge, Island och Sverige
 • Arrangera dialogprocesser
 • GIS – Analys
 • Social konsekvensanalys
 • Barnkonsekvensanalys

Referens: Flensborgarhöfn
Läs mer

Referens: Kjøpmannsgata
Läs mer

Referens: Hamnen i Simrishamn
Läs mer

Stäng

Social Hållbarhet

Vi kan bidra till attskapa goda offentliga miljöer och schyssta villkor för producenter och entreprenörer. Som initiativtagare till KAN Connect driver vi vår bransch till större socialt ansvarstagande:

 • Pro Bono samarbeten med NGOs såsom Naturskyddsföreningen, Reningsborg, Hyresgästföreningen,Studiefrämjandet, Holma folkhögskola, KAN Connect mfl
 • Arrangera dialogprocesser
 • Erfarenhet från upphandling av byggdelar med stöd av ISO 26000 för social hållbarhet

Referens: Equmeniakyrkan i Floda
Läs mer

Referens: Kvillebäcken
Läs mer

Referens: ETC Typhus
Läs mer

Stäng

Klimatberäkningar

Vi utför klimatberäkningar i tidiga och sena skeden för att redovisa eller jämföra byggnaders eller byggnadsdelars miljöpåverkan.

 • Vi använder oss av programvaran One Click LCA
 • Vi kan utföra klimatberäkningar som uppfyller de krav Riksdagen har beslutat att införa från januari 2022, gällande klimatdeklarationer vid uppförande av nya byggnader.

Forskning och innovation

Vi deltar i en rad forskningsprojekt och nätverk som främjar miljövänligt byggande då vi tycker det är viktigt att ta del av och sprida kunskap eftersom ensam inte är stark – omställning till ett mer hållbart samhälle måste ske tillsammans. För närvarande fokuserar vi bland annat på Centrum för cirkulärt byggande (CC-Build), Återbruk Väst och Renobuild, men är alltid öppna för nya idéer och samarbeten.

 • Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild)
 • Sweden Green Building Council
 • Renobuild
 • ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”

Referens: Dags att bygga och riva cirkulärt!
Läs mer

Referens: Centrum För Cirkulärt Byggande
Läs mer

Referens: Renobuild
Läs mer

Stäng

Kaminsky Arkitektur HQ

Man får ingen andra chans att göra ett första intryck, och vårt eget kontor speglar hur vi tänker och agerar som arkitekter.

Som långsiktig partner till Naturskyddsföreningen har vi valt att arbeta enligt deras guide till det miljövänliga kontoret i vårt interna hållbarhetsarbete, vilket bland annat innebär:

 • Vi väljer alltid vegetariskt och närproducerat
 • Vi har återbrukad kontorsinredning
 • Vi har slutat att resa med flyg när vi åker på exempelvis studieresor.

Referens: Kaminsky Arkitektur HQ
Läs mer

Referens: Kaminsky Arkitektur HQ Stockholm
Läs mer

Stäng