Garveriet

Garveriet i Floda är varsamt renoverat och restaurerat för att behålla och i vissa fall förstärka den ursprungliga karaktären, detta kan bland annat ses i de befintliga betonggolven och att puts- och tegelväggar bevarats vilket innebär att en stor mängd material sparats. En utmaning i projektet var att anpassa den befintliga byggnaden till dagens krav när det gäller ventilation och restaurangverksamhet. Hela projektet genomsyras av Garveriets hållbarhetstänk vilket exempelvis kan ses i materialvalen, exempelvis så är delar av interiören målad med plast- och giftfri färg samt att materialen är valda med utgångspunkten att de ska fungera över tid. Inredningsmässigt så är möbler till största delen återbrukade eller upcyclade. Ytterligare hållbarhetstänk finns exempelvis i verksamhetens omhändertagande av gråvatten från restaurangen som renas biologiskt samt att taket på Garveriet och omgivande byggnader som hör till verksamheten är utrustade med solceller som tillsammans blir de den största solcellsanläggningen i Lerums kommun.

2020

Adress Garverivägen 9, Floda
Kund Flodagarveriet Fastigheter AB
Storlek 2700 m2 BTA
Team Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Johan Brandström, Jenny Nyström, Annie Andersson, Usama Abdul Majeed, Erik Andersson, Emilio Lorenzato, Nevida Myrtaj, Laura Beltrán, Carolina Ripoll.
Utmärkelser Vinnare av årets Banbrytare 2019 som delas ut av White Guide.