Renobuild

Renoveringar föregås ofta av akuta tekniska problem men brukar också drivas av mål om minskad energianvändning, förbättrade livsvillkor för boende samt ekonomisk vinst. Men att veta hur dessa mål ska uppnås och balanseras är inte alltid lätt.

Därför har forskningsinstitutet RISE i samverkan med partners i fastighetsbranschen tagit fram Renobuild – en beslutsmetod för att utvärdera renoveringar utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Renobuild finns i två versioner, en för renoveringar av bostadsområden och en för skolor.

Kaminsky Arkitektur var partners i forskningsprojektet, från detta tar vi med oss värdefull kunskap kring renovering av främst bostadsbestånd.

2011-2017

Team Joakim Kaminsky, Jenny Nyström
Kund Rise