Den lilla skalan i den stora skolan

Irstaskolan är belägen i en förort till Västerås, ungefär tio kilometer från stadens centrum. Skolan var i stort behov av om- och tillbyggnad då den gamla var uttjänt och utemiljön upplevdes som otrygg och svåröverblickbar.

Planerna har en rationell uppbyggnad och skapar generella ytor som kan ändra användning över tid. Interiört ville vi skapa en god läromiljö med goda förutsättningar för ett flödande dagsljus.

Byggnaden består av fem boxar, där varje box rymmer en egen funktion och karaktär. Exteriört bryter boxarna ned byggnadens skala och interiört skapas mer intima zoner för skolans arbetslag. Varje årskurs ges en egen hemvist med arbetsytor för elever och pedagoger. Det blir den lilla skolan i den stora. Arbetslagsarenorna kan tillsammans med gemensamma funktioner sammanfogas på olika sätt för att skapa en bra helhet på platsen.

Entréer förläggs i länkarna mellan boxarna, här samlas också kapprum, trappor och hiss. Länkarna gestaltas med en träpanel som ger entréerna en varm och välkomnande karaktär. En samlande huvudentré ligger i byggnadens mitt, ett luftigt rum som knyter an till skolans expedition och matsal.

Fasaderna gestaltas med tegel och trä, vackra och naturliga material som åldras med värdighet. Tegel och trä återfinns även i skolans befintliga byggnader. Genom projektet vill förslaget bygga vidare på dessa materialval och samtidigt skapa en tydlig årsring för Irstaskola.

Pågående

Kund Västerås kommun
BTA Ca 6000 kvm
Fotograf Åke Eson
Team Joakim Kaminsky, Sofia Wendel, Aimee Mackenzie, Mikael Rehnmark, Karin Stenberg, Dena Moayed, Mikael Stenberg, Fabio Giannuzzi, Annie Andersson, Caroline Csemiczky, Johan Brandström, Erik Andersson