Trondheims anrika Kjøpmannsgata i ny skepnad

Med en helt ny bryggpromenad, spännande mötesplatser och inbyggd hållbarhet kopplade Kaminsky Arkitektur och landskapsarkitekterna MARELD ett helhetsgrepp som gav vinst i tävlingen om Kjøpmannsgata.

”Prosjektet har et enkelt og overbevisende grep og klare strategier som er utført på en god måte. Juryen roser konkurranseutkastet for å være visjonært, fremtidsrettet og realistisk på en gang”
-Ur juryns utlåtande

Trondheim är en av Nordens äldsta städer med över tusenåriga rötter. Det hindrar inte att man arbetar aktivt med utveckling och förnyelse av den historiska stadskärnan. Området kring Kjøpmannsgata har i alla tider varit stadens hamn- och handelscentrum, med karaktäristiska packhus och lagerlokaler på parad längs Nidelva. Stadens önskemål är att ge det kilometerlånga stråket en tydligare roll i stadsbilden, både som lockande mötesplats, rekreationsområde och en bärare av Trondheims stadshistoria genom både arkitektur och landskap.

Det vinnande förslaget från det svenska teamet har mottot ”én gate, flere plasser”. Dagens Kjøpmannsgata används mest för rask förflyttning i nord-sydlig riktning, parallellt med Nidelva men med dålig visuell och fysisk kontakt med den vackra älven. Genom att skapa ett multifunktionellt stråk vill de svenska arkitekterna sänka områdets tempo och skapa mötesplatser, utsikter och kopplingar till övriga staden.

-Folk lockar folk, konstaterar Linda Sandin, ansvarig landskapsarkitekt för det vinnande tävlingsförslaget. Platser med människor upplevs som inbjudande, och därför måste det skapas innehåll som lockar människor. Det är kärnan i hela vårt arbete – en gata, flera platser.

Med en helt ny bryggpromenad i trä görs älven plötsligt tillgänglig med samma dragningskraft som kanske Aker Brygge i Oslo eller The Highline i New York. Här rör man sig i behagligt flanörtempo. Den generösa promenaden vidgas, smalnar av, svänger förbi trädstammar och vrider sig fram längs de vackra fasaderna. Förslaget öppnar också för framtida boende vid älvens kajer.

-Nu ser vi fram emot en process där medborgare, fastighetsägare, arkitekter och myndigheter samspelar för att skapa den nya Kjøpmannsgata.

Pågående

Kund Trondheims kommune
Samarbete Mareld Landskapsarkitekter
Team Edouard Boisse, Maja Hjertén Knutson, Annie Andersson, Amanda Eliasson, Fredrik Kjellgren och Joakim Kaminsky
Övrigt Vinst i internationell tävling