Stadsutveckling på Island

Efter att ha vunnit en internationell tävling tillsammans med Mareld landskapsarkitekter arbetar vi idag med att utveckla Flensborgarhöfn söder om Reykjavik till en blandstad där bostäder, turism och arbetsplatser samsas med den traditionella fiskeriverksamheten i en småskalig stadsväv.

Uppgiften var en omvandling där den historiska fiskehamnen kombineras med byggnader för turism, arbete, bostäder och kultur. Bland annat ska byggas ett nytt akvarium och ett sjöfartsmuseum.

Vinnarförslaget handlar mycket om mikroklimat, siktlinjer och skala.
– Stråk och vinklade byggnadskroppar skapar strategiska sollägen med vindskydd. Små skyddade platser med utblickar mot hamnen och dess aktiviteter ger intressanta mötesplatser, säger Kjellgren Kaminsky i ett pressmeddelande. Förslaget innehåller bland annat ett sammanhållande och klimatskyddande tak längst ut i hamnen samt ett nytt torn.
– Taket skapar en värdig entréplats till Island för kryssningsturisten, samtidigt som det stödjer den befintliga verksamheten. Under taket skapas en kreativ miljö där pop-up aktiviteter, marknader, utställningar och smårestauranger kan avlösa varandra. Tornet blir symbol för områdets utveckling som är synlig både från land och vattnet.
Kaminsky Arkitektur och Mareld delar förstapriset i tävlingen med holländska arkitektkontoret Jvantspijker.

Pågående

Team Joakim Kaminsky, Sandra Nygren, Matilda Sigfridsdotter
Kund Hafnarfjordur kommun
Övrigt Vinst i internationell tävling