Kvillebäcken

Östra Kvillebäcken är en tät levande stadsdel med starkt hållbarhetsfokus. Våra två hus hämtar inspiration från innerstadens stadsmässiga kvalitéer. Designen är rättfram med hållbara material och sober gestaltning som står ut i sin enkelhet. De yteffektiva bostäderna präglas av grundläggande kvalitéer som axialitet, rumssamband och genomsikt. Där Jobbade vi  med ISO 26000 för social hållbarhet i upphandling av fönstren. Gården bildar en grön oas med aktiverade öar. Det finns naturliga mötesplatser med olika teman längs gångstråken som leder genom kvarteret. Materialbehandling och konstnärlig utsmyckning med anknytning till platsen ger byggnaderna en kontemporär identitet.

2015

Team Joakim Kaminsky, Fredrik Kjellgren, Sandra Nygren,
Michael Tuuling, Sanna Johnels, Mélia Parizel,
Michele Pascucci, Douglas Tullie.
Kund HSB
Foto Åke E:son Lindman