En öppen kyrka mitt i samhället

En öppen kyrka mitt i samhället. Såväl kyrkans verksamhet som dess lokaler har genom alla tider varit föremål för omprövning. Gudstjänsten och funktionen som mötesplats är fortfarande det mest centrala i verksamheten, efterhand tillkommer aktiviteter som startar för att efterhand ersättas av andra. Nyckelordet för lokalerna är med andra ord flexibilitet.

Kyrkan ska fungera som en modern mötesplats för både församlingens ca 300 medlemmar men också för andra ändamål. Kyrkan är ihopkopplad med matdestinationen Garveriet och erbjuder en kyrksal som även fungerar som konferens- och föreläsningssal.

Trä har varit ett viktigt material genom hela projektet, exteriört hjälper de olika dimensionerna i fasaden till att hålla nere skalan på byggnaden, medan det interiört bidrar till god akustik och en varm atmosfär.

Kyrksalen som med sitt stora rum och mycket goda akustik skapar en stämningsfull känsla både vid en vanlig gudstjänst och vid en fullsatt konsert. Här har arkitekten, församlingens representanter och akustiker arbetat nära tillsammans för att skapa ett både vackert och ur ljudsynpunkt varierat och funktionellt rum. De starkaste arkitektoniska elementen förutom själva rymden i salen är träelementen som har varit ett bärande tema i projektet. Runt omkring i byggnaden har det enkla materialet plywood används på ett kreativt sätt. I kyrksalen som trälameller och akustikvägg, i undertaken som vackert rastrerade rutmönster. Arbetet med elementen i Plywood har också bidragit till den sociala hållbarheten då materialet medfört att församlingsmedlemmarna har kunnat bygga och utföra många delar av inredningen själva. Vid valet av den lösa inredningen har vi arbetat med ett cirkulärt arbetssätt. Många möbler är återbrukade och Upcyclade vilket betyder att de bär på en egen historia. Nya möbler är valda med utgångspunkt i att de ska hålla över tid och vara tillverkade av material som kan materialåtervinnas i detta fall trä. Formgivaren Andreas Sture har designat flertalet möbler i kyrkorummet, exempelvis dopfunt, stolar och armaturer.

2019

Kund Equmeniakyrkan i Floda
Storlek Ca 1400 kvm
Team Erik Andersson, Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Johan Brandström, Jenny Nyström, Usama Abdul Majeed, Annie Andersson, Laura Beltran, Emilio Lorenzato
Fotograf James Silverman & Jan Töve