Renovering med fokus på återbruk

Naturskyddsföreningen har renoverat sitt rikskanslis slitna kontor i en lokal från 1800-talet, med fokus på återbruk och miljökloka val.

I renoveringen tillämpades cirkulära designmetoder och nytänkande, med syfte att minimera byggnadens koldioxidavtryck och spara på miljön. En viktig åtgärd har varit att så långt som möjligt återanvända och återbruka. Möbler och inredning har återbrukats till 100 procent.

Vi utgick ifrån och återanvände befintliga strukturer och rumsbildningar, dvs. ”blåste inte ur” den på många sätt utmanande lokalen och började om från början. Det mest iögonfallande i renoveringen är de centrala delarna som håller uppe mezzaninen i hjärtat av den fem meter långa brygghallen. Genom att återanvända trä, glas och dörrar från de rivna kontorskuberna, omgestaltades väggarna och målades i en petroleumgrön färg, som knyter samman hela designen och ger fokus till husets vackra struktur, valv och pelare.

Ett syfte med renoveringen var att skapa en mer flexibel arbetsmiljö för cirka 150 anställda och lyfta fram befintliga kvalitéer i byggnaden. För att rymmas går man från egna arbetsplatser till en verksamhetsbaserat zonindelat kontor.

2022

Kund Naturskyddsföreningen
Team Aimee Mackenzie, Caroline Csemiczky, Kristina Lindkvist, Carolina Härdh, Tina Kurbegovic-Karajkovic, Karl Warrol
Storlek 2050 m2
Fotograf Emil Fagander