Simrishamns hamn

Hamnen i Simrishamn har historiskt sett spelat en viktig roll, så även idag. Hamnen är en fungerande verksamhetsmiljö och arbetet med att ge den en mer betydande roll för stadsmiljön har påbörjats. Hamnen hyser stor potential inför framtiden.

Kommunen har bett Kaminsky arkitektur och Mareld Landskapsarkitekter att ta fram en vision över hur kajen kan möta staden på ett nytt sätt där turism och besöksnäringen fått en allt viktigare roll. Framgångsfaktorn i visionen handlar om att bjuda in och locka besökare till denna spännande marina miljö och att stärka såväl stadsliv som hamn. Förslaget att förlänga hamnpromenaden som en del av Sjöfartsstråket och tillgängliggöra vattnet gör att fler kan uppleva Simrishamns närhet till havet och med fler och bättre platser att mötas på kan ett aktivt stadsliv skapas.

Längs piren och norra kajen skapas en bryggpromenad med nya byggnader som kan inhysa mat, handel och kulturverksamheter, en brygga med möjlighet för småbåtar att lägga till. Torget öppnas upp med trädplanteringar, trädäck och plats för food-trucks samt torgverksamhet. Längs Hamngatan anläggs sittbänkar som kopplar samman hamnområdet med Tullhusstranden.

Hamnen i Simrishamn har en fantastisk, men idag delvis outnyttjad, potential. Vi vill visa på möjligheter att göra hamnen mer välkomnande för både Simrishamnsborna och besökare, året runt.

Kaminsky Arkitektur och Mareld har samarbetat i flera större stadsutvecklingsprojekt i Norden bla Kjøpmannsgata i Trondheim och utvecklingen av området kring hamnen i Flensborgarhöfn söder om Reykjavik. Projekt där bostäder, turism och arbetsplatser samsas med den traditionella fiskeriverksamheten i en småskalig stadsväv.

Pågående

Kund Simrishamns kommun
Samarbetspartner MARELD Landskapsarkitekter
Team Kaminsky Arkitektur: Joakim Kaminsky, Julia Grünbaum. Mareld Landskapsarkitekter: Moa Broman, Svante Soldemo, Oskar Ivarsson