Centrum För Cirkulärt Byggande

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) är bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande. Kaminsky Arkitektur är en aktiv partner i forskningsprojektet.

CCBuilds digitala plattform ger stöd både för internt återbruk – inom projekt eller organisationer – och för externt återbruk genom publicering på en gemensam marknadsplats. Man har även en kunskapsbank och inveteringsapp som Kaminsky Arkitektur regelbundet använder och bidrar till. Vi har även utfört projektet som återbruks konsulter för Bromma Sjukhus som en fallstudie inom ramen för CCBuild.

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utvecklas i samverkan med övriga parter i innovationsprojekt. CCBuild utvecklas inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI) steg 3.

211-2017

Kund IVL Svenska Miljöinstitutet
Team Joakim Kaminsky, Jenny Nyström, Maja Lindborg, Karin Stenberg, Karl Adam Warrol, Carolina Härdh, Kristina Lindqvist