Kollaskolan

Pedagogik måste gå hand i hand med hållbarhet. Därför är Kollaskolan i Kungsbacka både en stimulerande skolmiljö och samtidigt ett av landets största passivhus. För oss var kombinationen självklar och ledde till tävlingsvinst. Kollaskolan uppfördes som komplement till en befintlig skola, med skolgården som sammanlänkande och kreativ utemiljö. Helheten är en lekfull, inspirerande och hållbar skola med de 360 eleverna i centrum och arkitekturen som ett pedagogiskt stöd i deras viktiga arbete. Arkitekturen är både klassiskt återhållsam och färgglatt lekfull, beroende på betraktarens perspektiv.

2014

Team Joakim Kaminsky, Fredrik Kjellgren, Mélia Parizel,
Michael Tuuling, Michele Pascucci, Joti Weijers-Coghlan,
Maelis Grenouillet, Sanna Johnels, Johan Brandström,
Pamela Paredes, Maria syrén, Paulina Kaluzna,
Kuei Fang Chang.
Foto Mikael Olsson
Kund Eksta & Kungsbacka kommun