Transportgatan

Strategiskt beläget enbart fem minuter öster om Ängelholm centrum hittar vi fastigheten Ängelholm 6:1. Mellan Kungsgårdsleden och Transportgatan omfamnas tomterna av bilhandlare, byggvaruhus och industier – och här finns snart ett nytt landmärke.

Förslaget fokuserar på Tomt A men omfamnar möjligheten att spegla volymen på Tomt B för att till fullo utnyttja den gemensamma inlastningen mellan tomterna. Den föreslagna byggnaden har en byggnadshöjd på 10 meter och dess rektangulära kropp byggs upp av ett rationellt stomsystem som interiört kan avdelas i lager, butiker och kontor för en byggnad som klarar av att förändras över tid.

Enkel och tidlös kläs byggnaden med vertikalt profilerad plåtfasad som framhäver en förfinad industrikaraktär och kopplar an till platsen. Entresolplanet skjuter skulpturalt ut över inlastningszonen för att tillhandahålla väderskydd och med generösa glaspartier skänker vi lokalerna ljus och rymd.

In- och utfart till tomten anordnas mot Transportgatan för att låta fasadens spel av täta ytor och vida glaspartier bli en uppvisning för både liv och verksamhet mot Kungsgårdsleden. Ett bra skylfönster bjuder in till handel där bra kommunikationer skapar attraktivare arbetstillfällen och en bra gestaltning skänker mer till ett redan bra läge.

Pågående

Kund GB Byggnads AB
Team Edouard Boisse, Oliver Edrén