Exportgatan

Exportgatan ligger i ett industriområde strategisk beläget bara 10 minuter från Göteborgs centrum. Här har vi ritat förslag för lager och logistik på två fastigheter. Byggnadens gestaltning är enkel men samtidigt elegant med vertikalt profilerad plåtfasad som framhäver en förfinad industrikaraktär. Mot Exportgatan skjuter entresolplanet ut med stora glaspartier som ger lokalerna ljus och rymd.

Den föreslagna byggnaden har en byggnadshöjd på 9,7 meter med en funktionell planlösning. Byggnaden ligger parallellt med Exportgatan och Göta älv med ett nytt gatustråk som går runt fastigheten och gör det möjligt att få entréer till lokalerna på både västra och östra sidan. In- och utfart till tomten anordnas från Exportgatan och i anslutning till gatan placeras bilparkeringar.
Byggnadens rektangulära form rymmer 12 lokaler i två plan, med fördelningen 6 lokaler mot östra sidan och 6 lokaler mot västra sidan. Varje lokal har ca 150 kvm på entréplan avsett för verksamhet. På det rymliga entresolplanet på plan 2 finns möjlighet till kontorsutrymmen och mötesrum. Utrymmena på entresolplan ligger mellan ca 76-114 kvm.

2021

Kund Hans Andersson Holding
Team Edouard Boisse, Luisa R. Merlo