Frillesås, Rya

Öster om Frillesås samhälle i Kungsbacka kommun har vi tillsammans med Brixly tagit fram en volumstudie och förslagshandling för industrilokal på ca 13000m2 BTA. Förslaget innefattar ett höglager på ca 10 000m2 samt kontor. Tomten som idag består av övervuxen åkermark angränsar både till befintlig industritomt samt naturområden. Med en profilerad fasad får byggnaden en stilren karaktär och de stora glaspartierna mot Almedalsvägen ger ett öppet intryck. Förslaget erbjuder förutom byggnadens rymliga lagerutrymme också gott om arbetsplatser och möjlighet för en lunchrestaurang att etablera sig och skapa en mötesplats för området.

2020

Kund Brixly
Team Edouard Boisse, Sandra Nygren, Julia Dandebo, Joakim Kaminsky
Storlek Ca 13 000m2 BTA