Skyltprogram Jonsereds trädgårdar

Kaminsky arkitektur arbetar med utformningen av Jonsereds Trädgårdar i Partille. I anslutning till Jonsereds herrgård skall café, växthus med butik samt verksamhetsbyggnad och förråd byggas. Material- och kulörval är framtagna med respekt till sin omgivning. Fokus har legat på att de nya byggnaderna ska kunna landa värdigt på sin plats, i relation till Jonsereds Herrgård, och för att de ska kunna åldras med värdighet i dess kulturmiljö.

Till projektet har vi också tagit fram ett skyltprogram som samspelar med miljön och arkitekturen. Skyltarna kommer tillverkas i svart smide som även återkommer i staket och traditionella vattenkupor likt de som finns runt om i Jonsered.

Till programmet hör entréskylt, skyltar för de olika verksamheterna och en design för kontrastmarkeringar med detaljer som samspelar med arkitekturen och entréskylten.

Typografin hämtar inspiration från skyltdesign och typsnitt från mitten på 1800 talet, men har ett formspråk som även knyter an till de nya samtida byggnaderna.

Pågående

Kund Partillebo
Team David Chocron