Jonsereds Trädgårdar

Med vacker utsikt över sjön Aspen och i Bokedalens naturreservat ligger Jonsereds Herrgård, med tillhörande trädgård. Herrgården och dess omgivningar är från mitten av 1800-talet och innehåller många välbevarade miljöer från 1800-talets brukssamhällen. Jonsereds Trädgårdar är ett populärt besöksmål med årligt ökande besöksmängd. Trädgårdsverksamheten är del av kommunens arbetslivsinriktade rehabverksamhet och har även många lärlingar varje år.

Kaminsky Arkitektur har fått glädjen att utforma nya byggnader för besöksverksamheten i herrgårdsträdgården. Arbetet har skett i samarbete med antikvarie, fastighetsägare och verksamhet, för att varsamt utveckla platsen med respekt för den skyddsvärda naturen och kulturmiljön.

Arkitekturen inskriver sig material- och formmässigt bland de befintliga bruksbyggnaderna, med slamfärgsmålad träpanel, tegel i kryssförband och träfönster målade med linolja. Fasadmotiven tar inspiration från omkringliggande byggnader, med en samtida tolkning som tillför en ny årsring till platsen.

De invändiga ytorna för besökare har gestaltats för att knyta an till trädgårdsrummet, med jordgrön spegelpanel i trä, och golv i slipad terrazzo.

I projektet har byggmaterial och inredning från de befintliga byggnaderna återbrukats. Även tegelfasaderna är återbrukat svenskt industritegel.

Kaminsky har även tagit fram skyltprogram och typografi för projektet. Till programmet hör entréskylt, skyltar för de olika verksamheterna och en design för kontrastmarkeringar med detaljer som samspelar med arkitekturen och entréskylten.

Typografin hämtar inspiration från skyltdesign och typsnitt från mitten på 1800 talet, men har ett formspråk som även knyter an till den nya gestaltningen.

Pågående

Kund Partillebo
Team Joakim Kaminsky, Erik Andersson, Annie Andersson, Julia Dandebo, Paola Crescentini, Sara Olsson, Linn Appelgren, Nicholas Sharp
Storlek Ca 715 m2 BTA
Omfattning 4 byggnader innehållande café, butik, verkstad och personalutrymmen