Grafisk identitet Fryshuset

Åt fastighetsbolag Corem har vi i samarbete med Modesty Concept gjort en identitetsanalys för Fryshuset i Göteborg som står inför en stor renovering med om och -utbyggnad. Byggnaden består idag av kontor, men skall upprustas och byggas ut för att bli en del av en attraktiv besöksdestination i området där kultur, historia, fiskenäring, bostäder, handel, kontor samt mat och dryckesupplevelser blandas.

Utifrån den analys vi gjorde tog vi fram förslag på grafisk profil för huset och undersökte hur man kan aktivera byggnaden och kommunicera att något är på gång under ombyggnationen. I förslaget ingick logotyp, typografiska riktlinjer, färgprofil och ett visuellt formspråk.

Huset har i sig en stark identitet rent arkitektoniskt med sin karaktäristiskt gröna putsfasad och sina boxiga volymer. Även historiskt för sin funktion som fryshus i fiskhamnen, som förut sjud av aktivitet i Göteborg. Läget är synligt för tusentals förbipasserande bilar och bussresenärer varje dag samt från hamninloppet till Göteborg. Husets form, plats, färg och historiska funktion har varit grundpelarna i den grafiska identiteten. För att huset inte ska ses som ett stort spökhus under den omfattande renoveringen ville vi aktivera fasaden ut mot vägen. Med muralmålningar som inspiration kan man med stora utbytbara vepor och belysning på det tornliknande trapphuset  på ett lekfullt sätt låta byggnaden kommunicera med hälsningar eller information om vad som är på gång i huset under utvecklingsfasen.

2022 - Vilande

Kund Corem
Partner Modesty Concept