PV Palatset

På Hälsingegatan hjälper vi Atrium Ljungberg att renovera fastigheten PV-Palatset till en modern, hållbar och inspirerande arbetsplats med målet att lyfta fram husets historiska kvalitéer och förtydliga dess position på marknaden. Vi ökar tillgängligheten till dagsljus genom en central atriumgård. Projektet är även ett stadsbyggnadsprojekt då det syftar till att knyta samman och vitalisera storkvarterets gårdar som idag är åtskilda med ett Stockholmskt Hackesche Höfe som målbild. Byggnaden är uppkallad efter Volvo Personvagnar som huserade här i dryga 30 år, och är ett av Hagastadens tidlösa landmärken.

Pågående

Plats Hagastaden, Stockholm
Byggherre Atrium Ljungberg
Storlek Ca 13 000 m2 LOA
Färdigställande Beräknat till Q2 2025
Hållbarhet Återbruk, BREEAM certifiering
Team Joakim Kaminsky, Linda Hagberg, Rikard Pettersson, Emili Norén, Nicholas Sharpe, Maja Lindborg, Magdalena Bjerkefors
Foto Åke E:sson Lindman