Första parkett

Oceanhamnen är en ny stadsdel i den före detta industrihamnen i Helsingborg, området är en del av bomässan H22 samt satsningen H+ som ska ge Helsingborg 5000 nya bostäder fram till 2035. BRF Oceankajen ligger nära stadskärnan och vattnet samt har utsikt över havet och Helsingör.

Projektet startade med en vinst i markanvisningstävling. Byggnaderna kännetecknas av tegel i olika kulörer och mönstersättning. Projektet är väldetaljerat med stort fokus på fasaddetaljer, exempelvis så finns ett Othellospel integrerat i tegelfasaden. Det nya området har högt ställda hållbarhetskrav vilket innebär att byggnaden är certifierad som Miljöbyggnad Silver, vilket bland annat innebär låg energianvändning och en hälsosam inomhusmiljö för de boende. På taket finns solceller som producerar el till de boende.

2020

Kund Riksbyggen
Storlek 46 lägenheter från 1 RoK till 5 Rok
Team Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Sandra Nygren, Erik Andersson, Edouard Boisse, Annie Andersson, Nevida Myrtaj
Miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver
Övrigt Vinst i markanvisningstävling år 2014