Norra Hallsås skola

I Lerum har vi tagit fram program- till systemhandling för Norra Hallsås skola. Skolan kommer inrymma 800-1000 elever inklusive en särskola med plats för 50. Även en idrottshall ska byggas som ska kunna användas av både skola och föreningsliv. Målet är att idrottshallen ska fungera som en ny mötesplats i området.

Skolan är belägen i ett skogslandskap som integreras i landskapsgestaltningen. Byggnaden utformas med en central del med entrétorg och ämnesspecifika salar från vilken de olika årskursernas hemvister ansluter som lameller. Fasadmaterial är rött tegel som smälter väl in i landskapet och ger en underhållsfri fasad.

Pågående

Kund Lerums kommun
Team Joakim Kaminsky, Erik Andersson, Julia Grünbaum, Kristina Lindqvist, Mikael Rehnmark, Alice Westh, Johannes Welander, Carolina Härdh, Markus Gustafsson, Cristina Valero Martínez
Storlek ca 12 700 m2 BTA
Byggnadstyp F-9 skola med ca 800 elever