Mälarparksskolan

Mälarparksskolan i Västerås ligger i gränslandet mellan den nybyggda stadsdelen Öster Mälarstrand och ett vackert skogsområde. Den är formad som ett H som ramar in två gårdar, en mot staden och en mot skogen. Här går 500 elever från förskola till årskurs 6.

Stadsbyggnadsidén bygger på att efter största möjliga mån anpassa den nya bebyggelsen efter befintlig terräng och skapa rum med olika karaktär.

Skolan med dess två våningar är något lägre än omgivande bebyggelse men tar upp kvartersformen i plan. Skolbyggnaden ramar in ett mer stadsmässigt entrétorg och huvudentrén som vänder sig mot Mälarparksvägen. Här skapas en tydlig entréplats för såväl besökare som elever och lärare. Verksamheten var tydlig med att de vill att skolan endast skall ha en huvudentré. Åt andra hållet ramar skolbyggnaden in själva skolgården som knyter an till grönområdet längs med bäcken och en mer naturlig hantering av utemiljön.

Fasaden är detaljerad med kontraster i material och strukturer. Trädetaljerna är byggda i Accoya-trä som är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering. Träslaget som används är snabbväxande Radiata pine. Det bearbetas som vilket furuträslag som helst. Virket är helt giftfritt och använder enbart trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. I betongelementen skiljs våningsplanen av med olika strukturer i ytan vilket ger en mer levande fasad.

Huvudentrén leder in till en ljus och öppen lobby. Den skulpturala trappan till övervåningen blir en naturlig blickpunkt. Interiört ger de stora fönstren med lägre bröstning ett stort ljusinsläpp samtidigt som det blir en sittmöjlighet. De naturliga materialvalen som trä och kalksten ger ett varmt och tidlöst intryck. Skolan stod färdig under hösten 2021.

2021

Kund Västerås Stad
Team Joakim Kaminsky, Fredrik Kjellgren, Sofia Wendel, Erik Andersson, Caroline Csemiczky, Aimee Mackenzie, Dena Moayed, Karin Stenberg, Mikael Stenberg, Magdalena Bjerkefors, Eugenio Pizzo
Storlek ca 7400 m2 BTA
Miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver 3.0