Form, Funktion, Förskola

Kaminsky Arkitektur har tillsammans med P&E och Alqeco utvecklat en förskola som är hållbar, funktionell och samtidigt har ett starkt arkitektoniskt uttryck. Det började med en markanvisningstävling, modulskolan vann inte men huset blev så lyckat att det kändes fel att lägga det åt sidan.

Det blev starten på ett nytt typhus för förskolor. Ett typhus som kombinerar modulbyggandets rationalitet och kostnadseffektivitet med bra arkitektur.  Förskolan kan utformas i ett eller två plan, med eller utan takterrass.

Modulbyggda hus är ofta underskattade men har många fördelar. Fokus är lagt på hållbarhet. De tillverkas i fabrik vilket gör att materialspillet är nästan obefintligt. De lämnar ett väsentligt mindre avtryck på miljön än traditionellt på platsen-byggande. Dels att stommen är av trä vilket innebär att det byggs av förnybart material, dels utsätts inte byggområdet under lång tid av buller, byggavfall och lastbilar som kör fram och tillbaka. Det är endast under den korta monteringsfasen det rasslar lite i området. De förbyggda modulenheterna monteras upp på några dagar.

Ett modulhus påverkas inte lika mycket av väder, vind och risk för mögel eftersom det byggs inomhus. Det ger ökade möjligheter till kontroll och precision vilket i sin tur ger större möjligheter att minimera byggfel – och höja kvaliteten. Den som köper huset får också en klar bild av priset från början.

Team Joakim Kaminsky, Edouard Boisse
Samarbete P&E, Alqeco