Trelleborgs nya entré

Kaminsky Arkitektur och GB Byggnads AB har vunnit markanvisningstävlingen för Kvarteret Ask i Trelleborg.

Förslaget kommer att markera Trelleborgs nya entré och tar avstamp i övergången mellan lantbruk och aktiv urban miljö. Gestaltningen som volymmässigt bryggar skiftet mellan öppna fält och slutna kvarter samtidigt som den kopplar till det befintliga, och skapar förutsättningar som gör att solceller blir en integrerad del av husen.

Låg energiförbrukning och ansvarsfulla materialval gör det enkelt att leva hållbart, och bidrar till att skapa en relevant symbol för Västervång, såväl som för hela Trelleborg.

Kombinationen av en variation i våningsantal och en skjuvning av taknocken skapar en konstellation av byggnader med ett livligt taklandskap som känns varierat och spännande, och vars stora, solexponerade ytor får väldigt bra förutsättningar för elproduktion.

Även de allmänna ytorna runt husen följer övergången mellan land och stad. Ängsmarken letar sig in mellan husen och kopplar ihop den nya bebyggelsen med omgivningen. Sammanhållen grönska utgör grunden för flera ekosystemtjänster och borgar för goda rekreativa miljöer kring husen. Regnbäddar bidrar till dagvattenfördröjning och artrikedom. Barnen får en unik närhet i att följa de ekologiska flödena där vatten renas, odling prunkar och djur erbjuds krypin. De gröna ytorna bidrar också till ett naturligt kretslopp med biologisk mångfald.

Stort fokus är lagt på att uppföra husen klimatsmart, man kommer prioritera kemikaliefria produkter och betongen som används är Grön Betong vilket i högre utsträckning består av återvunnet material. Rivningsplaner för ett holistiskt livscykelperspektiv är dessutom framtagna redan vid projektering.

Pågående

Kund Trelleborgs kommun
Partner GB Byggnads AB
Antal Bostäder 79st
Team Edouard Boisse, Martin Login, Luisa Merlo