Kv. Orren, Bjuv

Under hösten 2020 gick Bjuvs kommun ut med en markanvisningstävling på kvarteret Orren (den så kallade Potatistomten) i centrala Bjuv. Totalt nio anbud kom in och vi vann tilldelningen tillsammans med Fastighets AB 3Hus.

Vi har ritat ett förslag där urbanitet möter grönska och byggnaderna hämtar sin inspiration från Bjuvs skala och fantastiska tradition av tegelarkitektur. Att rita ett förslag med den här arkitektoniska nivån är bara möjligt med en beställare som har ett stort engagemang och vågar tänka utanför boxen, som 3Hus.

Rikligt med gröna gemensamma ytor av olika slag binder samman dessa nya bostäder i centrala Bjuv. Stråk avskiljda från biltrafik fyllda med aktivitet och odling bidrar till att skapa funktionella flöden för fotgängare och cyklister, såväl inom området som för den på väg igenom. Parktorget med sitt café och lokal för hemma-kontor skapar en levande atmosfär dygnet runt och utgör länken mot ett mer urbant Bjuv centrum.

Grönska från Folketshusparken letar sig in mellan byggnaderna och bildar sammanhållna stråk. Dessa stråk utgör i sin tur länkar mellan redan etablerade målpunkter och verkar stärkande för centrala Bjuv. Eftersom gröna stråk kan koppla samman och förvalta ortens potential på ett bra sätt, har vi valt att spara 48 % grönyta i vårt förlag.

Pågående

Kund Bjuvs kommun
Beställare Fastighets AB 3Hus
Team Edouard Boisse, Albin Petterson Bråthe, Joakim Kaminsky
Övrigt Vinst i markanvisninstävling