Nedre torg i Ski

Vi deltog i den öppna arkitekttävlingen för Nedre torg i norska Ski tillsammans med Mareld landskapsarkitekter. Tävlingen berörde utformningen av ett torg i centrala Ski, och omfattande landskapsplanering och gestaltning av en samlingsplats centralt på torget. Förslaget tar ett helhetsgrepp om torget och skapar ett tydligt stadsrum. Mitt på torget placeras en cirkelformad paviljong. Från paviljongen växer en plattform som anpassar sig till torgets lutning och som skapar plats för olika evenemang och aktiviteter under året. På sommaren bildar lutningen en amfiteater, medan upphöjningen gör en skridskobana möjlig under vintern.

Paviljongen föreslås ha en hållbar konstruktion tak i massivträ som letar sig ut över torget och skapa en väderskyddad plats. Torgets stenmaterial fortsätter in i paviljongen, och skapar ett sammanhang mellan paviljong, torg och fasaderna som omgärdar torget. Genom gradvis utveckling av torgets funktioner och samlingsplatser blir torget en naturlig mittpunkt för Ski. Förslaget placerades på en delad 3:e plats, så här skriver jurin om förslaget:

”Juryen anser «Origo» for å har løst oppgaven på en god og ryddig måte. Det er særlig møtet med Torvgården og Løkkegården overbeviser og er forbilledlig løst og vil være elementer som naturlig bør vurderes inkorporert i større eller mindre grad i vinnerforslaget. Juryen mener også at løsningen er av de beste av prosjektene som baserer seg på å etablere et stort bygg på torvet.”

2019

Adress Ski, Norge
Team Joakim Kaminsky, Fredrik Kjellgren, Ida Bratthäll, Matilda Sigfridsdotter. I samarbete med Svante Soldemo och Oskar Ivarsson från Mareld landskapsarkitekter.