Göteborgs Stadslinbana

Tillsammans med UN Studio vann vi den internationella tävlingen för att utforma Göteborgs Stadslinbana med inspiration från stadens kranar och industrihistoriska arv. Projektet kom tyvärr aldrig att realiseras.

Linbanan omfattade totalt fyra stationsbyggnader och sex torn i olika höjder upp till cirka 100 meter. Ändstationer planerades vid Järntorget och Wieselgrensplatsen, två mellanstationer på Lindholmen och nedanför Rambergets västra sida.

Ur juryns bedömning från tävlingen kan man läsa att förslaget var det som mest övertygande förenade arkitektonisk kvalitet och funktionella krav. Poesi och lekfullhet kombinerades med flexibilitet och utvecklingsbarhet.

2020

Team på Kaminsky Arkitektur Joakim Kaminsky, Edouard Boisse, Mikael Rehnmark