En värdig entré till Göteborg

I en visionsskiss tillsammans med Mareld Landskapsarkitekter visar vi hur inbjudande skulle Drottningtorget kunna vara – om trafiken framför Centralstationen försvann.

Drottningtorget är för många det första intrycket av staden Göteborg. Ett ”torg” där man försöker fånga nästa spårvagn eller genar över på vägen in mot Brunnsparken och Avenyn – om man först lyckas undvika att bli påkörd när man ska ta sig över gatan, förstås. Det är det välkomnandet folk möts av när de kliver ut från Centralstationen. En kaotisk och stresskapande miljö de helst vill lämna så fort som möjligt. Där har vi vår port till staden. Otryggt. Ovärdigt. Onödigt.
Tar vi bort trafiken framför Centralstationens entré kan vi ge Drottningtorget en helt ny karaktär och låta det bli ett torg värt sitt namn. Utan passerande trafik kan vi skapa en mänsklig och inbjudande entré till Göteborg.

Det finns planer som går i rätt riktning. Bangårdsförbindelsen – som är tänkt att gå som en viadukt från Åkareplatsen, upp längs GP-huset, in över spårområdet vid Centralen och ned till den nya stadsdelen som ska byggas vid Götaleden – finns inskriven i trafiknämndens långsiktiga investeringsunderlag för 2020–2029. Dock ser vi att man genom att utnyttja bangårdsförbindelsen som hållplatsläge för busstrafik kan gå ännu längre än de skisser som nu ligger på bordet där en hel del trafik fortfarande finns kvar på torget.

Hittills har debatten främst handlat om att minska trafiken vid Åkareplatsen och underlätta för en utökad kollektivtrafik. Gott så. Men den största vinsten med projektet skulle vara att Drottningtorget och Nils Ericsonsplatsen frigörs från genomgående biltrafik.

Den beräknade kostnaden för Bangårdsförbindelsen är, i nuläget, två miljarder kronor. En summa man måste ha respekt för och inte slänger med hur som helst.

Förra året fick trafiknämnden i uppdrag att reda ut dels hur det är tänkt att framtidens kollektivtrafik ska trafikera Bangårdsförbindelsen, dels hur den ska integreras med Centralstationen. I den kalkylen får man inte glömma bort alla de fördelar som kommer med ett lyft av Drottningtorget och en värdig entré till staden Göteborg. Det skulle staden må bra av

Debattartikel Joakim Kaminsky, Kaminsky Arkitektur & Oskar Ivarsson, Mareld