Förskolan Nya Hovås

Förskola Nya Hovås är en ny förskola för ca. 120 barn i den expansiva stadsdelen Nya Hovås strax söder om Göteborg. Förskolan är placerad på en kuperad naturtomt med många bevarade träd och berg i dagen som ger en fin naturupplevelse och bjuder in till naturliga och spännande utmaningar i uteleken. Från många av vistelserummen har man fina utblickar över gården och de stora fönsterna blir likt tavelramar kring naturen. Förskolan består av 8 mindre avdelningar samt ett större gemensamt rum på plan 2 som ger verksamheten möjlighet till mer ytkrävande aktiviteter i blandade grupper som t.ex. ateljéverksamhet eller större samlingar mellan barngrupperna. Lekfulla detaljer återkommer i utformningen så som de bågformade fönsterna, det lekfulla skärmtaket över entrén och den återkommande lekfulla bågformen i staketet mot gatan. Den grönmålade träpanelen ger byggnaden en fin karaktär mot omgivande natur och grönska.

2020

Kund Next Group
Team Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Sandra Nygren, Erik Andersson, Julia Dandebo, Annie Andersson
Storlek Ca 1200 m2 BTA
Antal avdelningar 8st
Foto Almeräng fotografi