Fenix Outdoor HQ

Närhe­ten till naturen präglade såväl materialval som kulö­rer när vi ritade Fenix Outdoors nya kontor. Varje rums funktion definieras tydligt genom dess utformning och bidrar till en inspirerande och hållbar miljö för såväl besökare som anställda.

Miljövänliga material som håller över tid speglar före­tagets övergripande image. Återbruk och upcycling av befintliga möbler minskar kostnader för både plånbok och natur. Förbättrade möjligheter till källsortering gör det lätt som anställd att göra rätt och informella mötes­platser ger en plattform för nya idéer. Flertalet möbler har designats och tillverkats specifikt för projektet.

Helheten agerar inspiration och signalerar stoltheten över naturen.

2022

Kund Fenix Outdoor
Storlek Ca 2800kvm
Team Caroline Csemiczky, Martin Login, Magdalena Bjerkefors, Andrea Eklund
Fotograf Emil Fagander