Dyson butik, Mall of Scandinavia

Vi har tagit ett helhetsansvar som projektledare, arkitekt och inredningsarkitekt för Dysons första butik i Norden samt den första butiken med ”hårtorks-bar” i Europa utförd i Mall of Scandinavia.

Som ansvarig representant för projektet har vi arbetat med frågor kring budget, tidplan, material, utförande och kontroll av andra konsulter och entreprenör för bygget. Utmaningen i detta projekt har bl.a varit de extremt små toleranserna som accepterats av kunden samt att kravet på att Dysons designmanual ska ha implementerats till 100% har ställt höga krav på alla inblandade. Kaminsky Arkitektur har även översatt Dysons designmanual och arbetat med att kommunicera deras vision till ett färdigt resultat.

2019

Kund Dyson (Umdasch)
Storlek 250 m2 BTA
Team Fredrik Kjellgren, Caroline Csemiczky, Aimee Mackenzie, Karin Stenberg, Martin Login