Cisternerna

I Frölunda utvecklar Kaminsky tillsammans Reningsborg en ny kulturscen för barn och unga i två cisterner från 50-talet. Reningsborgs verksamhet jobbar idag aktivt med att skapa mötesplatser för barn och ungdomar i utsatta områden i Göteborg. Att skapa trygga miljöer och sammanhang för barn med otrygga förhållanden är bevisat att gång på gång ge positiva effekter till både skola och samhället i stort.

Den nya kulturscenen utnyttjar de befintliga strukturernas vackra rum för att skapa flera nya funktioner så som scener, dansstudio, café och allmänna utrymmen för läxhjälp och ateljé. I den ena cisternen skapas en amfiteater, en helt unik scen för hela Göteborg. I den andra cisternen görs en mindre utbyggnad för att kunna ombesörja en utomhusscen, ateljé och dansstudio. Så mycket som möjligt av byggnadernas ursprungliga utseende och form bevaras och her en säregen karaktär till kulturscenen.

Pågående

Storlek ca 450 m2 BTA
Team Joakim Kaminsky, Emil Blücker, Lukasz Los, Oliwia Prochowska
Kund Reningsborg
Övrigt Kulturscen för barn och unga