Invigning av Jonsereds Trädgårdscafe!

5 mars 2024.

1:a mars invigdes caféet på Jonsereds Trädgårdar, som vi har haft glädjen att rita åt Partillebo AB.

Byggnaden har utformats med hänsyn till den känsliga kulturmiljön och naturreservatet kring Jonsereds Herrgård, både vad gäller utformning och materialval. Mycket av inredningen är återbrukad från tidigare byggnader.

Tack för fint samarbete med Partillebo AB, Brixly AB, Partille kommun, trädgårdsverksamheten och Acanthus RHA. Senare i år ser vi fram emot färdigställande av butik, verkstad och personalbyggnad!

Läs mer om invigningen på PartilleBos LinkedIn-sida

Tack till teamet!

  • Anna Ulvehed, Partillebo
  • Carina Kjeller, Partillebo
  • Åsa Friis, Partillebo
  • Thomas Lindberg, Brixly
  • Sven-Göte Johansson, Brixly
  • Jenny Torle, Acanthus
  • Peter Svensson, Jonsereds Trädgårdar

Här kan du se och läsa mer:

Om projektet.

Om skyltprogrammet till Jonsereds trädgårdar.

Tillbaka