Vikingstad 2

Ett modernt radhuskvarter med solcellstak och grönskande innergårdar. Förslaget innefattar även två flerbostadshus om 10 lägenheter med tvåor och fyror, samt ett parhus. Fokus är lagd på god gestaltning, trygghet och sociala förutsättningar.

Kvarteret inhyser grönområde med fruktträd och uterum i olika storlekar. Som aktiviteter finns lekplats, pergola med grillplats, växthus, stadsodling och cykelpool. Aktiviteterna bildar mötesplatser för kvarterets och områdets boende och bidrar till en starkare gemenskap.

Fasaden är indelad i fack som växlar mellan stående fjällpanel i superwood och svarta stenullsskivor tillsammans med byggnadernas klimatavskiljande delar. Den stående fjällpanelen skapar också ett skuggspel som ändras efter solens rörelse under dagen. Horisontellt binds huskropparna samman med svarta hängrännor och våningsavdelande dropplåtar. Taket kläs in i bandplåt i samma material vilket skapar en helhet. Resultatet blir en modern fasad med intresseväckande gestaltning som samtidigt är produktionsvänlig. På söder- och västervända tak placeras solceller.

2023

Kund Linköping kommun
Team Karl Warrol, Nourdjan Chaban, Sofia Wendel, Emili Norén
Miljöcertifiering Svanenmärkt
Storlek BTA Ca 2399 m2
Övrigt Vinst i markanvisningstävling
Fotograf Åke E:son Lindman