NYHETER|PROJEKT|INFO|KARRIÄR
Vetlanda

Detta gruppboende är hem för sex multihandikappade ungdomar. Stort fokus lades på att anpassa bostäderna efter de boendes specifika behov, men framför allt på deras önskan om att undvika känslan av institution. Med stöd i omgivningens villor och bondgårdar har vi gjort en kontemporär omtolkning av befintlig kontext. Varje bostad har eget sadeltak, och husen är samlade kring en gemensam matsal. Planerna implementerar ny forskning utvecklad av masterstudenter och professorer i arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola. Genom jordvärme säkerställs en god miljöprofil.

2011
Team:
Joakim Kaminsky, Fredrik Kjellgren, María Martínez Fabregas,
Josefina Högberg.
Kund:
Vetlanda Kommun