Verkstan

Tidigare svetslokal anpassad till trivsamt kontor med rum för sju arbetsplatser och sociala tillställningar. Visionen var en arbetsplats för sju medarbetare, mötesrum och flexibla pausytor med lekfulla inslag. I stället för att dela upp projektet i två separata skeden (ombyggnad och inredning), utformades den nya planlösningen i samspel med påföljande fas för lös- och fast inredning.

En delad vision om att hushålla med naturens resurser, var återbruk ett gemensamt ledord under hela processen. Den nya planlösningen optimerades med så få rivningsåtgärder som möjligt och med omsorg över att bevara mycket av lokalens ursprungliga estetik – såsom plåtbeklädda väggar, kedjor hängandes från tak och slitstarka betonggolv i entréplan. Befintliga dörrar har återbrukats inom lokalen och även en befintlig metalltrappa. Parallellt med den nya planlösningen kunde ett inredningskoncept växa fram som nästan kändes förutbestämt och självklart i sin kontext. Färgsättningen är tonsatt efter lokalens ursprungliga palett i samklang med kundens grafiska profil. Interiören bjuder in till sociala tillställningar med plats för matlagning, mingel och presentationer. En graffitikonstnär med lokal anknytning förvandlade en utav verkstadsporten till en stor graffittivägg som sätter en unik och karaktäristik prägel på den interiöra omgivningen. Höj- och sänkbara skrivbord, mötesbord och cafébord är specialanpassade efter kunden och sedan producerade av Kålltorps Bygg själva, med tillhörande återbrukade bordsstativ.

2022

Kund Kålltorps bygg
Team Carolina Härdh, Kristina Lindqvist, Joakim Kaminsky
Storlek 423 m2
Fotograf David Chocron