Folkfinansierade hyresrätter

Vi har i samarbete med ETC och Hans Eek tagit fram typhus för energisnåla hyresrätter i massivträ. Husen, som samfinansieras av boende genom crowdfunding, är framtagna för att anpassas till olika miljöer och med ett minimalt klimatavtryck. Genom blandade boendeformer och låga hyror skapas förutsättningar för social hållbarhet. I dagsläget finns planer på att uppföra husen i Malmö, Västerås och Växjö. Husen i Västerås är idag under byggnation.

Husen byggs resurseffektivt och med passivhusstandard, och innehåller teknik för att lagra överskottsenergi under sommarhalvåret. Typhusen är framtagna med ett ett flexibelt system som kan anpassas till olika stadsbilder, och kan uppföras både som punkthus och lamellhus i olika längder och samtidigt behålla sitt uttryck. I finns ett stort fokus på att få trämaterialet att stå i centrum. Som ytskikt bidrar trä med ett varmt och naturnära uttryck samtidigt som det har egenskapen av att åldras mycket vackert med tiden. De ljusa balkongerna fungerar som en förlängning av inomhusmiljön och ger ett mervärde i form av extra boendeyta som inte räknas med i hyressättningens kvadratmeter. På de gemensamma gårdarna finns ytterligare möjlighet till odling och närproducerad mat i form av växthus, odlingslådor, bärbuskar och fruktträd.

Pågående

Adress Västerås, Malmö, Växjö
Kund ETC Bygg
Storlek 3100 - 4800 kvm
Team Joakim Kaminsky, Fredrik Kjellgren, Karin Stenberg, Ida Bratthäll, Jenny Nyström, Aimee Mackenzie, Magdalena Bjerkefors, Dena Moayed, Mikael Stenberg, Erik Andersson
Utmärkelser Vinnare i World Architecture Award