ETC Gottsunda

Gottsunda, Uppsala planerar vi för ett hundratal nya bostäder tillsammans med ETC Bygg. Vi skapar ett blandat boende för olika grupper. Dels ett stort hyreshus. Dels ett kollektivhus med små lägenheter och stora gemensamma utrymmen. Samt två hus som blir bostadsrätter och som har en gemensam boendeförening med hyresgästerna. Den här blandningen av ägandeform är ett krav från kommunen och innebär för oss en möjlighet att skapa ett gemensamt boende med delade tjänster, växthus och ytor, där hyrorna kan hållas lägre genom att en del av bygget finansieras av bostadsrätterna. Uppsala-projektet har just startat med ett gemensamt planarbete med kommunens ansvariga. Vi hoppas detaljplanen är klar om ett år. Sen ska inflyttning kunna ske från 2026.

2022

Kund ETC Bygg
Team Jenny Nyström, Michael Carlsson, Magdalena Bjerkefors, Joakim Kaminsky
Bostäder ca 100st
Energistandard Passivhus
Övrigt Träbyggnation