Kaminsky Arkitektur ritar en ny Kretsloppspark i Högsbo, Göteborg

21 november 2023.

Nu kan vi äntligen meddela att vi valts ut som arkitekter för en helt ny kretsloppspark som ska byggas i Högsbo, Göteborg. Projektet sker i samarbete med Skeppsviken som är entreprenör och Higab AB som är byggherre.

Den nya anläggningen kommer att bli tre gånger så stor som Högsbo återvinningscentral, som den kommer att ersätta. För oss är detta ett extra spännande och kul projekt då kretsloppsparken ska byggas enligt cirkulära principer vilket bland annat innebär en hög grad återbrukade material och produkter. Den nya kretsloppsparken beräknas vara klar 2027.

Under de senaste tio åren har avfallsmängderna på återvinningscentralerna i Göteborg mer än fördubblats. Flest besök har Högsbo återvinningscentral som byggdes 1970 på Högsbo industriområde. Ytan är liten och logistiken fungerar därmed dåligt – det är trångt och det uppstår ofta kö. Förvaltningen Kretslopp och vatten har länge velat bygga ut eller bygga nytt, och nu är det alltså dags.

Kretsloppsparken kommer att, i likhet med den gamla Kretsloppsparken i Alelyckan, att rymma en sorteringshall där besökare kan skänka saker i stället för att slänga dem. Dessutom kommer Återbruket – en butik för begagnad inredning och byggmaterial – att anläggas, jämte fler second hand-aktörer.

Är du nyfiken på mer info om att bygga cirkulärt? Läs gärna vår rapport för Göteborgs Stad.

Tillbaka