Våra egenutvecklade parhus i Bollebygd börjar växa fram!

14 juni 2022.

I Bollebygd öster om Göteborg har Kaminsky Arkitektur designat sju parhus som harmonierar med landskapet. Projektet utvecklas i joint venture med BON Bostad och startade med en vinst i markanvisningstävlingen för där vårt förslag bedömdes ha den bästa gestaltningen av de inkomna bidragen.

Alla bostäderna såldes redan under 2021 och nu börjar husens trästommar komma på plats.

Se mer om projektet här: Tyftet

Tillbaka