Välv & Ram

Tillsammans med Energivillan har vi utvecklat två typhus för fritidshus präglade av det nordiska klimatet och den skandinaviska livsstilen, hus med karaktär som samtidigt anpassas efter platsens förutsättningar. Deras arkitektur har vunnit pris vid World Architecture Awards.

Välv är baserad på två enkla geometriska former, rektangeln och bågen, som när de möts skapar både en vacker form och ett rum som ger en fantastisk känsla av rymd och öppenhet. Generösa glaspartier och takfönster ger ljus och öppnar interiören mot naturen.

Volymernas storlek och enkla rektangulära fotavtryck gör att de går att kombinera i flera olika konstellationer beroende på platsens förutsättningar, och dessutom kan man välja att bygga två eller tre moduler efter behov.

Ram är uppbyggd på en geometrisk ställning som fylls med rum och funktioner utefter vilken placering och rymd de kräver. Den strikta strukturen ger motsägelsefullt en stor frihet då den erbjuder många generella rum som går att anpassa efter behov. Delar av ramverket lämnas tomma och skapar därmed uterum som bjuder in naturen som en del av byggnadsstrukturen.

Stora glasade partier luckrar upp insidan ytterligare och släpper in den omgivande naturen. En stor eldstad i betong sträcker sig genom hela strukturen och förankrar alla gemensamma utrymmen. Eldstaden skapar ett nav i huset som kombineras med trappan och bidrar med värme eller kyla efter behov med hjälp av den inneboende värmetrögheten i betongen.

2018

Team Joakim Kaminsky, Edouard Boisse, Martin Login
Kund Energivillan