Mirage

2006 brann Falsterbo Strandbads anrika dansrestaurang ned till grunden. Kommunen utlyste en internationell arkitekttävling för att skapa en värdig ersättare. Vi vann uppdraget i konkurrens med 80 förslag från fem länder. Resultatet är ett upplevelsehus med naturum, konsthall, besökscenter och restaurang, allt vackert placerat nära stranden med minimal åverkan på den omgivande naturen. Den svunna byggnaden lever kvar i den nya arkitekturen likt en diffus minnesbild, där fasadens glasade ytor reflekterar tallskogens vindpinade skönhet.

2009

Team Joakim Kaminsky, Fredrik Kjellgren, Oscar Arnklitt.
Kund Vellinge kommun
Foto Kalle Sanner