Spontanansökan

Vi stämmer kontinuerligt av inkomna spontanansökningar med våra behov och återkommer till dig om vi hittar något passande. (Namnge dina filer med spontanansökan)

Sök jobbet här

Ladda upp CV, personligt brev samt CV Portfolio i formuläret nedan. Vänligen döp filerna med ditt namn samt vilken tjänst du söker. Exempel på filnamn: CV_NAMN_EFTERNAMN_MEDVERKANDE_ARKITEKT.PDF

Max filstorlek: 50 MB.
Max filstorlek: 50 MB.
Max filstorlek: 50 MB.
Större portfoliofiler rekommenderar vi att du bifogar som en länk istället.
Villkor(Obligatoriskt)

INTEGRITETSPOLICY FÖR KANDIDATER
Kaminsky Arkitektur

Innehåll
1. Inledning
2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?
3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som arbetssökande?
4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
5. Vad har du för rättigheter?

1 Inledning
Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar våra kandidaters personuppgifter. Detta är viktigt för att du som kandidat ska känna förtroende för oss som arbetsgivare. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor efter att ha läst denna policy? Hör gärna av dig till vår HR-avdelning på work@kaminsky.se

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Kaminsky arkitektur AB, org. Nr 556723-9545, Viktor Rydbergsgatan 14, 411 32, Göteborg, Sverige, är personuppgiftsansvarigt för vår behandling av dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som arbetssökande
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att vi rekryterar nya medarbetare eller sparar information om dig för framtida rekryteringar. Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter.

  • Vi kommunicerar med dig i samband med en pågående rekrytering angående tjänsten, vårt företag eller andra frågor relaterade till rekryteringen.
  • Vi kallar till och genomför intervjuer samt återkopplar till dig efter genomförd intervju.
  • Vi inhämtar omdömen från referenser som du har uppgett.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 12 månader från din senaste ansökan.

4 Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi själva har dokumenterat i samband med en rekrytering kan vi också samla in uppgifter från andra källor.

Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du nedan.

Källa för insamling
Referenser

Typ av personuppgifter Omdömen om personlighet, kvalifikationer och erfarenhet.

5 Vad har du för rättigheter?
När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse
Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Vi uppmuntrar dig att kontakta vår HR-avdelning om dina personuppgifter förändras, t.ex. vid namn- och adressändringar eller förändrade familjeförhållanden (annan nära anhörig).

Din rätt till radering och begränsning
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns rättsliga förpliktelser eller andra berättigade intressen som gör att vi inte kan radera vissa personuppgifter. Exempel på sådana rättsliga förpliktelser är krav i bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller från konsumenträttslagstiftning. När det kommer till våra berättigade intressen kommer vi inte att radera dina personuppgifter om de är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om radering kommer vi att blockera personuppgifterna så att vi är säkra på att dina uppgifter inte används för några andra ändamål.

Din rätt att invända mot vår behandling
Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Notera att vi fortsatt kommer att behandla vissa uppgifter förutsatt att vi kan visa avgörande berättigade skäl, trots din förfrågan. Detta kan röra personuppgiftsbehandling som är särskilt viktig för vår verksamhet, t.ex. vårt berättigade intresse av att kunna hantera tvister.

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke
Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?
Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår HR-avdelning.

Tillbaka