Kaminsky Arkitektur vinner markanvisningstävling för bostadsområdet Bergsäter i sydöstra delen av Ulricehamn tillsammans med OBOS

23 januari 2024.

Radhusbebyggelse i trä, uppdelad i olika volymer för att skapa en öppen struktur där det omgivande landskapet kan integreras mellan byggnaderna. Det är det vinnande konceptet för två av tomtplatserna på Bergsäter.

För ett år sedan arrangerade Municipality of Ulricehamn en markanvisningstävling för tre byggrätter i det nya bostadsområdet Bergsäter i sydöstra delen av Ulricehamn. Nu har OBOS blivit utsedd som vinnare för en av dessa platser.

– Vi efterfrågade tävlingsbidrag av hög kvalitet med fokus på arkitektur, hållbarhet och landskap vilket OBOS tillsammans med Kaminsky levererade. Det vinnande förslaget utvecklar våra ambitioner för platsen, säger Rebecka Engvall, stadsarkitekt på Ulricehamns kommun.

Trä och återbrukat tegel är material som presenteras i förslaget. Ytor för barnen att leka på, som harmoniserar med den naturliga omgivningen, finns också med. Taken ska förses med solceller och cykelparkeringar ska ta form intill husen för att främja grön mobilitet.

Tillbaka