Vinnova finansierar vår forskning om återbruksprojektering!

20 april 2023.

Forskningsprojektet ”Mot cirkulär projektering – utveckling av digitala arbetsflöden för effektivare återbruksprojektering” kommer genomföras av Kaminsky Arkitektur i samarbete med IVL, Akademiska Hus, PE Teknik & Arkitektur och KAMTechnology, som vi tog fram ansökan tillsammans med, samt en referensgrupp med representanter från AMF Fastigheter, Vectura Fastigheter, Prodikt, BIMobject och CCBuild.

I projektet avser vi att utveckla en metodik baserat på digitala arbetsflöden som möjliggör cirkulär projektering, där återbruk integreras i samma arbetsflöde som projektering av nyproducerade produkter. Detta görs genom att kartlägga befintliga arbetsflöden och processer, utveckla metodik baserat på integrerade digitala arbetsflöden, samt testa och utvärdera metodiken i fallstudier, där återbrukade produkter integreras i BIM-verktyget Revit.

Arbetet kommer pågå under 2023 och 2024.

Tillbaka