Nrep och Kaminsky Arkitektur vinner markanvisningstävling i Sveriges första klimatpositiva stadsdel i Rosendal, Uppsala kommun!

14 november 2023.

Vi tog hem den största markanvisningen för två kvarter och ska bygga flerbostadshus med en yta på cirka 14 000 kvm BTA, samt radhus. I ett av Nreps kvarter byggs även ett underjordiskt parkeringsgarage som ska kunna nyttjas av de andra kvarteren. Några lösningar som aktören utreder är återbrukad stomme, isolering från snabbväxande grödor, korkmaterial i fasaden, pappersreglar och återbrukad inredning.

Totalt kom det in 17 ansökningar varav fyra byggaktörer fick tilldelning i tävlingen. De övriga aktörerna som fick tilldelning var Trähem, Folkhem trä och Lillskär.

Läs mer här.

Foto: Lilla produktionsbolaget

Tillbaka