Nöj dig inte med att klimatdeklarera – använd klimatberäkningen som ett projekteringsverktyg!

8 maj 2023.

Det skriver Joakim Kaminsky i en debattartikel som Fastighetssverige lyfter. Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Från 2027 kommer de även krav ställas. Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet.Men påverkan blir minimal om klimatdeklarationen bara används som ett nödvändigt intyg som tas fram i slutet av projekteringen. Ändå är det så många aktörer använder sig av deklarationen.

Läs hela debattartikeln här.

Tillbaka