Kaminsky Arkitektur ritar Bergsjöns nya vardagsrum

19 oktober 2023.

Tillsammans med Familjebostäder arbetar vi fram Mötesplats Bergsjön. Ett inredningsprojekt där det gamla biblioteket ska få nytt liv i form av ett center för företag, organisationer och medborgare. Här ska lika delar företagsevent, kursverksamhet, läxläsning och lokala initiativ få en given plats i stadsdelskärnan. Ett projekt där återbruk, lokal kunskap och social tillgänglighet samspelar i att driva arbetet framåt.

Läs mer på Familjebostäder.se

Tillbaka