Kaminsky Arkitektur går med i Klimatarena Stockholm

24 januari 2023.

Som deltagare på Klimatarena Stockholm är vi med och samarbetar för att ligga i linje med Parisavtalet och accelerera klimatomställningen i Stockholms län. Målet för fokusområde bygg och anläggning är att alla bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms län byggs och byggs om klimatneutralt och förvaltas resurseffektivt senast 2030.

Läs mer om Klimatarena Stockholm här.

Tillbaka