Kaminsky Arkitektur är partner till CCBuild /Centrum för cirkulärt byggande

16 januari 2023.

För att arbeta mer hållbart och minska vårt klimatavtryck har Kaminsky Arkitektur valt att ansluta till Centrum för cirkulärt byggande – CCBuild.

Vi vill minska mängden avfall från byggande, rivning och förvaltning, reducera koldioxidutsläpp genom färre nyinköp och fortsatt användning av befintliga varor och material. Via CCBuild deltar vi i en samverkansarena med andra anslutna aktörer, samt har tillgång till CCBuilds digitala tjänster såsom inventeringsapp, produktbank och marknadsplats. Tillsammans stärker vi marknaden för cirkulära produkter och tjänster och etablerar arbetssätt i linje med cirkulära principer.

Här hittar du en kunskapsbank med referensprojekt och guider relaterat till cirkulärt byggande: https://www.ccbuild.se/

Besök även gärna CCBuilds marknadsplats, här hittar du återbrukbara varor och aktörer som erbjuder cirkulära tjänster: https://ccbuild.se/marknadsplats/

Tillbaka